Klantsturing
Nagenoeg elke corporatie heeft in zijn ondernemingsplan het doel om de klant centraal te stellen of de klant digitaal te ondersteunen.  Batavia Groep ondersteunt corporaties met het concreet uitwerken van deze doelen. Op basis van onze jarenlange ervaring constateren wij dat corporaties zich primair richten op de "softwareoplossing". Wij kijken graag verder dan lijsten met eisen en wensen. Wij zijn digitale transformers met oog voor proces en organisatie!

Naast het herontwerp van de processen is het van belang dat de medewerkers zich gedragen als ambassadeurs van de digitale organisatie. Het promoten en zoeken naar kansen (samen met de huurder) om de digitale dienstverlening verder te verbeteren en uit te bouwen behoort tot de taken van alle medewerkers met klantcontact. Batavia Groep ondersteunt corporaties in de transformatie naar de digitale corporatie. Onze experts vervullen de rol als programmamanager of projectleider en leveren op diverse vlakken direct expertise. Het ondersteunen bij het opstellen van een klantvisie/strategie bijvoorbeeld. Tevens schakelen zij waar nodig onze partners in, bijvoorbeeld voor kwalitatief onderzoek.

Door zowel de interne organisatie als de “digitale” organisatie te optimaliseren ontstaat ruimte in tijd en kwaliteit om specifieke doelgroepen van huurders te ondersteunen. 

Meer informatie