Groot nieuws over VIM, het model waar al meer dan 45 corporaties mee werken.
We gaan het model opknippen in 2 vernieuwde applicaties:

  • VIM Presentatie én VIM Analyse worden samen het Vastgoedportaal
  • VIM Strategie wordt een compleet Portfolio- en Assetmanagement Model (PAM)
  • En er komt een héél nieuw model bij: Taxatiemanagement Model (TMM)

 

1. Vastgoedportaal

Het Vastgoedportaal wordt dé plek voor het registreren, presenteren en analyseren van informatie, ter ondersteuning van de operationele processen. Het  Vastgoedportaal is een belangrijke pijler van Batavia Archipel en de basis voor het Huurdersportaal of het tonen van al het bezit op de website.

We gaan het Vastgoedportaal uitbreiden met functionaliteiten zoals:

  • Het registreren van contracten en garanties
  • Maandelijkse peildata waarmee je maandrapportages op gaat zetten
  • Gebruik van Vastgoedportaal op een mobiel apparaat buiten de deur (denk aan overleg met de wethouder over wijken, woninginspecties door medewerkers, toegang voor derden met informatie over woningen et cetera)

 

2. Portfolio- en Assetmanagement voor corporaties

We gaan VIM Strategie tot een compleet Portfolio- en Assetmanagement Model ontwikkelen. Niet alleen het financieel waarderen en het toetsen van de effecten op de wensportefeuille staat centraal bij de ontwikkeling van het model. We vinden het vastleggen en visualiseren van het interne proces van Portefeuille- en Assetmanagement binnen de corporatie ook erg belangrijk.

  1. Welke complexen zijn al beoordeeld in het Assetmanagement?
  2. Bij welke complexen is een afwijkend voorstel door het Assetmanagement voorgesteld?
  3. En zijn afwijkende voorstellen van het Assetmanagement ook getoetst en gevalideerd door het Portefeuillemanagement?

In het najaar komt de eerste versie van het model beschikbaar.

3. Taxatiemanagement voor corporaties

Naast bovenstaande opsplitsing gaan we een heel nieuw Taxatiemanagement Model (TMM) ontwikkelen. In dit model ligt het accent op het bepalen van de Marktwaarde Verhuurde Staat volgens de ROZ-richtlijn, die naar verwachting de belangrijkste wijze wordt waarop de waardering van het vastgoed van corporaties zal plaatsvinden. Ook bij het Assetmanagement is de Marktwaarde Verhuurde Staat een belangrijk gegeven.

Verschil tussen modellen

De technische functionaliteit van beide modellen is hetzelfde. Het grootste verschil is dat in het Taxatiemanagement Model de beïnvloeding van de parameters gering is en dat er juist met geconsolideerde parameters wordt gewerkt. Het Taxatiemanagement Model wordt standaard voorzien van autorisatie om mutaties in de parameters te rapporteren en diverse standaardrapportages.

<Macro: (,)>