Het Kadaster en Batavia Groep hebben een grote stap voorwaarts gemaakt op het gebied van gegevensuitwisseling. In het VIM Vastgoedportaal, dat door meer dan 55 corporaties wordt gebruikt, kunnen op een eenvoudige manier diverse analyses met vastgoedgerelateerde data worden gemaakt. De uitkomsten daarvan worden o.a. gepresenteerd op een mooie Google Maps kaart. Op deze kaart worden dan ook de kadastrale percelen van de corporatie getoond. 

In samenwerking met het Kadaster is een uniform uitwisselingsformaat vastgesteld, waarmee specifieke data van het Kadaster in het VIM model worden geladen. Hiermee wordt het nu ook mogelijk om de volgende gegevens op de kaart te tonen:

  • Kadastrale percelen
  • Ongebonden percelen met eigendomsrecht van de corporatie

  kaarten percelen.jpg

De perceelinformatie in VIM maakt het mogelijk om niet alleen de VHE’s die de corporatie beheert (blauw) en de gebouwgrenzen (rood; afkomstig uit de BAG) te tonen op GoogleMaps, maar ook de kadastrale percelen waarop de VHE’s staan (groen)

Naast de kadastrale percelen die zijn verbonden aan de in bezit/beheer zijnde VHE’s, levert het Kadaster ook de kadastrale percelen waarop de corporatie administratieve eigendomsrechten heeft gevestigd, maar waarop géén VHE’s staan die in bezit/beheer zijn van de corporatie. Deze zogenoemde ‘ongebonden percelen’ geven inzicht in grond die in bezit is van de corporatie, maar waar potentieel nog vastgoed ontwikkeld kan worden.

Neem contact op met Martijn Vermeulen voor meer informatie via martijn.vermeulen@bataviagroep.nl.