'Betere communicatie en einde van losse modules bij komst iWebsite'
Eind april kondigde Batavia Groep haar nieuwe product iWebsite aan. Het bedrijf uit Amsterdam wil hiermee de communicatie binnen corporaties verbeteren door portalen op één plek met de website te verbinden. CorporatieGids.nl sprak hierover met Steef Bakker, partner bij Batavia Groep en Desiree Feenstra-Greidanus, Hoofd Bedrijfsvoering van de Woningstichting: "iWebsite is een grote stap naar relevante digitale interactie met klanten."

"iWebsite is een grote stap naar relevante digitale interactie met klanten."

Het idee achter iWebsite komt van de Woningstichting uit Wageningen en adviesbureau DeltaConsulting, die de corporatie ondersteunt op het gebied van conceptontwikkeling, realisatie en implementatie. Desiree: "Vanuit het principe 'digitaal waar het kan en persoonlijk contact waar gewenst,' wil de Woningstichting op maat en persoonlijk communiceren met elke klant. In het kader van het realiseren van die strategische keuze is de overstap naar digitale communicatie met klanten cruciaal. Op advies van DeltaConsulting is daarom gekozen voor een laagdrempelige oplossing in de vorm van de iWebsite die de klantreis maximaal faciliteert. Ook alle uitgaande communicatie verloopt via de iWebsite, tenzij de klant heeft aangegeven gewoon post te willen blijven ontvangen. Waar mogelijk wordt informatie op maat aangeboden en veel pagina’s zijn vervangen door kennisitems." "Uit onderzoek bleek dat van alle webpagina's van de corporatie er slechts twintig regelmatig werden geraadpleegd. Met de iWebsite willen we bereiken dat aan de bezoeker alleen de informatie wordt gegeven die relevant is."

"Uit onderzoek bleek dat van alle webpagina's van de corporatie er slechts twintig regelmatig werden geraadpleegd. Met de iWebsite willen we bereiken dat aan de bezoeker alleen de informatie wordt gegeven die relevant is."

Portalen en website op één plek
iWebsite onderscheidt zich volgens Steef van 'gewone' websites door de optionele toevoeging van verschillende plugins. "Het heeft dezelfde functionaliteiten die een normale corporatiewebsite ook heeft, maar portalen als het Huurdersportaal, Vastgoedportaal, Aanbodportaal of de Kennisbank kunnen daarnaast binnen het domein worden geïntegreerd. Dit betekent dat huurders de corporatiewebsite nooit meer hoeven te verlaten, en de klantreis niet wordt verstoord. Losse modules zijn hierdoor niet langer nodig."

Eén platform
Batavia Groep wil hiermee voorkomen dat huurders de website van een corporatie verlaten. Steef: "De Customer Journey staat centraal. De klant mag de weg niet kwijtraken en letterlijk van het ene naar het andere portaal springen. Alle informatie moet op één plek te vinden zijn."

"Door slim gebruik te maken van plugins wordt er tevens voor gezorgd dat data meerdere keren gebruikt kan worden," legt Desiree uit. "Denk bijvoorbeeld aan de Kennisbank; dit wordt automatisch ontsloten op de iWebsite, maar ook hergebruikt in bijvoorbeeld het Klantvolgsysteem. Zodra de website weet wie de bezoeker is, wordt alleen relevante content getoond. De mogelijkheid om bijvoorbeeld een ZAV-aanvraag in te dienen voor een dakkapel wanneer de huurder in een flatgebouw woont, wordt dan verborgen."

IWebsite.jpg

Postcode en huisnummer
Volgens Steef moet hiermee ook voorkomen worden dat huurders constant opnieuw moeten inloggen. "Normaal gesproken zitten alle functionaliteiten namelijk achter een login, wat voor huurders een grote hindernis kan zijn. Bij iWebsite kan een corporatie zelf aangeven of inloggen nodig is of niet, want in sommige gevallen kan een huurder gemakkelijk op basis van een postcode en een huisnummer zijn handelingen verrichten. Privacygevoelige onderdelen kunnen dan alsnog om een gebruikersnaam en wachtwoord vragen, maar niet zo vaak als bij het klassieke huurdersportaal."

Gestroomlijnde werkprocessen
Dat alle informatie binnen hetzelfde Klantvolgsysteem getoond wordt, is volgens Steef ook voor corporatiemedewerkers een groot voordeel. "Hierdoor hoeven ze slechts één platform te onderhouden. Ook de status van lopende processen is hierin makkelijk zichtbaar, terwijl huurders dit via iWebsite kunnen bekijken."

Desiree: "Een ander belangrijk onderdeel is honderd procent digitaal. Met iWebsite wordt hier zoveel mogelijk op ingespeeld, wat bijvoorbeeld inhoudt dat huurders een notificatie krijgen wanneer er voor hen een brief in het portaal klaarstaat. Op deze manier wordt niet alleen de ervaring van de huurder verbeterd, maar ook het werk van de corporatiemedewerker gestroomlijnd. Overigens geldt dit alleen voor de huurders waarvan wij een emailadres hebben. Wanneer wij dit niet hebben of wanneer de huurder aangeeft liever op papier berichten te willen ontvangen, krijgen zij fysieke post thuisgestuurd."

De Woningstichting in Wageningen verwacht over enkele maanden haar iWebsite in gebruik te nemen.

Bron: Johan van den Beld | CorporatieMedia - 14 juni 2016