Bo-Ex kiest voor geïntegreerde vastgoedoplossing
Woningcorporatie Bo-Ex maakt al geruime tijd gebruik van het VIM Vastgoedportaal van Batavia Groep en heeft besloten om ook met het Portfolio- en Assetmanagement Model (PAM) te starten. Voorheen maakte Bo-Ex gebruik van een los systeem voor portefeuille strategie, maar de Utrechtse corporatie kiest nu bewust voor een geïntegreerde oplossing.

Het meest complete pakket
De behoefte aan een huurdersportaal (Mijn Bo-EX) was vijf jaar geleden één van de redenen om te starten met het VIM Vastgoedportaal van Batavia Groep. Wouter Schepers, adviseur Strategie & Beleid bij Bo-Ex: “Daarnaast was er behoefte aan een Vastgoedinformatie- en analysemodel én aan vertaling van strategie naar tactisch en operationeel niveau, in de vorm van complexbeheerplannen. Het is van belang dat breed in de organisatie kennis genomen wordt van het beleid en de feiten rondom ons vastgoed. Met de introductie van het Portfolio en Assetmanagement model (PAM) vorig jaar september is daar ook nog eens een, meer specialistisch, vastgoedsturingsmodel tegenaan gezet. Dat maakt de combinatie VIM Vastgoedportaal-PAM het meest complete pakket voor informatie, analyse en beleidsvorming rondom vastgoed in onze sector.”