Bo-Ex: "Professionele en moderne woningcorporatie met portefeuille- en assetmanagement"

Eind september werd bekend dat woningcorporatie Bo-Ex uit Utrecht voor PAM heeft gekozen, het Portfolio- en Assetmanagement Model van Batavia Groep. CorporatieGids.nl ging in gesprek daarover met Wouter Schepers, Adviseur Strategie & Beleid bij de corporatie, over de overstap naar het nieuwe systeem: "Zo maken wij de switch naar een professionele, moderne woningcorporatie."

"Onze beschikbare middelen zijn ontoereikend voor de volkshuisvestelijke opgave die we in Utrecht hebben." legt Wouter uit. "Bo-Ex wil zich daarom in de toekomst meer en beter afvragen of de wijze waarop we omgaan met ons vastgoed wel optimaal bijdraagt aan het behalen van onze doelen. Verkopen we wel de juiste woningen? In welke mate dragen investeringen in duurzaamheid bij aan betaalbaarheid? Als we een woning naast de Dom kunnen verkopen en daar drie woningen in Leidsche Rijn voor terug kunnen bouwen, moeten we dat dan wel - wat resulteert in meer woningen - of niet - wat meer segregatie in de binnenstad betekent - doen? Daar is voor ons nog een wereld te winnen."

Beter antwoord
Om beter het juiste antwoord te kunnen geven op deze vragen, wil de corporatie een betere informatievoorziening rondom vastgoed realiseren. Tot voorheen maakte de corporatie gebruik van een losstaand systeem voor haar portefeuillestrategie. "Dit was echter niet ideaal," legt Wouter uit. "Een stand-alone applicatie betekent veel import- en exportwerk. Ook is het niet verfijnd, is het relatief duur, heeft het een mindere 'look and feel' en is er geen 'heen- en terugdenk' optie - van strategie naar assets en weer terug, zowel inhoudelijk als procesmatig - aanwezig."

Om die reden koos Bo-Ex voor de ingebruikname van PAM. Wouter en zijn collega’s zijn momenteel bezig met de inrichting van het geïntegreerde systeem voor portfolio- en asset management. "Met PAM hoeven wij niet langer onnodig gegevens over te pompen en te exporteren. Ook hebben wij nu meer ruimte voor maatwerk, bevat het naast portefeuille- ook assetmanagement en heeft het een betere look and feel dan ons vroegere product."

 "Met PAM hoeven wij niet langer onnodig gegevens over te pompen en te exporteren. Ook hebben wij nu meer ruimte voor maatwerk, bevat het naast portefeuille- ook assetmanagement en heeft het een betere look and feel dan ons vroegere product."

Scherpere besluiten
Optimale vastgoedsturing maakt volgens Wouter op zijn beurt scherpere besluiten en verantwoording mogelijk. "Als corporatie ben je hoeder van een door huurders opgebrachte pot geld. Daar hoort bij dat je samen met hen en de gemeente bepaalt waar deze centen aan worden uitgegeven, en waarom. Dat kan niet anders dan door zeer transparant te zijn over de te maken afwegingen. Daar heb je wel ondersteunende instrumenten voor nodig, zoals PAM."

Professionele, moderne woningcorporatie
Op deze wijze hoopt Bo-Ex de transitie richting een professionele, moderne woningcorporatie aan te gaan. "De woningen die wij verhuren zijn enerzijds ons product of onze dienst, en aan de andere kant onze middelen om maatschappelijke doelen als betaalbaarheid en beschikbaarheid te realiseren. De afgelopen decennia heeft Bo-Ex zich gericht op het eerste, en daar is niets mis mee. De klant blijft hierbij voorop staan. Maar in de maatschappij van vandaag wordt er meer verwacht. Naast een goede verhuurder wordt ook gevraagd dat de beschikbare middelen op een verantwoorde manier worden uitgegeven. Dat kan niet zonder zicht op de relatie tussen middelen en doelen. Met de keuze voor PAM geven wij invulling aan de wens om professioneler met ons vastgoed om te gaan, zonder ons motto 'Wonen begint bij mensen' geweld aan te doen. We blijven zo naar het beste zoeken voor huurders, en het beste voor onze stad."

"Ook onze ICT moet mee in deze switch. Juiste en volledige informatie is cruciaal voor vastgoedsturing, maar dit is door de historische focus op dienstverlening nog mager ontwikkeld. Dat geldt overigens niet alleen voor Bo-Ex, maar voor veel corporaties die ik heb mogen bezoeken in de sector. Ik zie op sommige plekken corporaties vol enthousiasme starten met het hippe 'asset management', terwijl hun informatievoorziening nog niet op orde is. Dan doe je volgens mij dingen in de verkeerde volgorde."

Meedenken
Het uiteindelijke besluit om met de software van Batavia Groep aan de slag te gaan, komt volgens Wouter onder andere door het geïntegreerde aspect van PAM. Bo-Ex en Batavia Groep zijn overigens geen onbekenden van elkaar. Ongeveer vier jaar geleden ging de Utrechtse corporatie aan de slag met het vastgoedportaal VIM van de softwareleverancier uit Amsterdam. "Dit gebruiken wij bijvoorbeeld voor het raadplegen van vastgoedinformatie, analyses, onderdelen van onze primaire processen als woningopnames door opzichters én als voeding voor ons huurdersportaal: 'Mijn Bo-Ex'. We hebben daarnaast in de afgelopen jaren goede ervaringen overgehouden aan Batavia Groep zelf. Ze denken zeer klantgericht, bijvoorbeeld in de manier waarop wij mee konden denken bij de ontwikkeling van PAM. Het systeem is samen met een aantal corporaties ontwikkeld, waarbij onze input zeer serieus werd genomen."

Corporatie van de toekomst
"Er valt nog veel werk te verrichten de komende jaren," sluit Wouter af. "Vooral wat betreft het naar een hoger niveau tillen van onze informatievoorziening en het 'leren werken' met PAM, wellicht op termijn met een aanpassing binnen de organisatie. Het zou mooi zijn als we in 2018 samen met de wethouder en onze huurders - met PAM op het scherm - komen tot de meest optimale keuzes voor de inzet van onze middelen. Transparant en in co-productie, iets wat helemaal past bij de corporatie van de toekomst."

Bron: Johan van den Beld | CorporatieMedia - 1 november 2016