EVENT: De betekenis van het geactualiseerde handboek voor uw Portefeuillemanagement

De actualisatie en evaluatie van het Handboek Marktwaarde in Verhuurde Staat, die onze kennispartner Fakton op dit moment uitvoert in opdracht van het ministerie van BZK, is in concept vanaf 18 november publiekelijk beschikbaar. Maar wat betekent de actualisatie van het handboek voor de waardesturing bij uw corporatie? Om u daar meer over te vertellen, organiseren Fakton en Batavia Groep op 1 december 2016 de bijeenkomst: ‘
De betekenis van het geactualiseerde handboek voor uw Portefeuillemanagement’.

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Jimmy Kools van Fakton wat de consequenties van de actualisatie en evaluatie van de herziene versie van het handboek zijn voor uw organisatie. Rein Bakker licht namens Batavia Groep toe hoe wij met onze software inspelen op deze consequenties.

Save the date
Reserveert u alvast een plekje in uw agenda? De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 1 december 2016 in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Tijd: 13.00 uur – 16.00 uur.

Direct aanmelden
U meldt zich direct aan door onderstaand inschrijfformulier in te vullen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de bijeenkomst? Neemt u dan contact op met Rein Bakker via via 020-5141040 of mail naar rein@bataviagroep.nl. 
Ook interessant voor een collega? Stuur dit bericht gerust door!

<Macro: (,)>