Moderne iWebsite nu live bij Wooncompagnie!
Huurders van Wooncompagnie profiteren nu van de nieuwste manier van inloggen op een website: 
iWebsite in combinatie met iDINWooncompagnie is gestopt met het klassieke huurdersportaal en maakt met iWebsite gebruik van de nieuwste technologie en de nieuwste inzichten om huurders onderdeel uit te laten maken van de bedrijfsprocessen. De iWebsite verleidt huurders, zorgt voor een gedegen “customer journey” en past zich aan aan het profiel van de klant. En met de keuze voor iDIN is Wooncompagnie de eerste corporatie die two-factor authenticatie invoert! 
 
iDIN: wat is het? 
Waarschijnlijk maakt het huidige huurdersportaal van jouw corporatie gebruik van een e-mailadres/ wachtwoordcombinatie om toegang te krijgen. Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei worden de regels verscherpt en de boetes verhoogd. Mede daarom hebben wij samen met Wooncompagnie een veiligere methode van aanmelden en inloggen geïmplementeerd. Dit gebeurt via iDIN, de inlogmethodiek die door de Betaalvereniging in samenwerking met de Nederlandse banken is ontwikkeld. Hoewel iDIN qua naam wellicht onbekend is, gebruik je deze inlogmethodiek al voor het inloggen bij je bankBatavia Groep is de eerste leverancier die deze methode van inloggen nu ook heeft geïmplementeerd in de corporatiesector! 

Met een ‘hands-on’ aanpak zijn we door Batavia Groep geholpen om de iWebsite goed in te richten voor een succesvolle livegang!" 

Wooncompagnie
Project
medewerker Paula van Kraalingen van Wooncompagnie vertelt: “Wooncompagnie zocht naar een selfservice mogelijkheid voor de huurder die ook nog eens veilig is. Met iWebsite in combinatie met iDIN kan de huurder nu zelf zijn account activeren waar en wanneer hij dat wil. Bij Wooncompagnie speelde de vraag om een veilig identificatiemiddel. We zagen in iDIN een goed, veilig, betrouwbaar en direct te gebruiken identificatiemiddel. We hebben daarvoor onze huisbank ING benaderd en zo is er een driehoek ontstaan tussen Wooncompagnie, ING én Batavia Groep. Vanuit de projectleiding zijn de strakke deadlines behaald. Met een ‘hands-on’ aanpak zijn we door Batavia Groep geholpen om de iWebsite goed in te richten voor een succesvolle livegang!”.  

Al na twee weken resultaat! 
Paula sluit af: “Door de implementatie van een nieuwe iWebsite in combinatie met iDIN zien we nu al een sterke toename van digitaal Klantcontact!. 
 
Meer weten? 
Volg Wooncompagnie en kies ook voor iWebsite in combinatie met iWebsite! Neem contact op met Steef Bakker via steef.bakker@bataviagroep.nl of 06-55385473.