Denk en stuur mee met de VIM Vastgoed Cloud. 
Op onze VIM Klantendag in oktober hebben wij de VIM Vastgoed Cloud aangekondigd: dé vernieuwing van VIM. Inmiddels zijn hiervoor intern de voorbereidingen in volle gang! We komen nu op het punt dat we onze klanten actief bij deze vernieuwing kunnen gaan betrekken. Hiervoor zetten wij een klankbordgroep op, waarmee we eens per 8 weken bij elkaar zullen komen. De klankbordgroep zal het proces van de VIM Vastgoed Cloud op hoofdlijnen volgen én sturen. Er zijn al verschillende corporaties die hebben aangegeven graag mee te willen denken over de ontwikkeling van VIM. Maar we willen graag al onze klanten de gelegenheid bieden om deel te nemen aan de VIM klankbordgroep. 

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van de VIM Vastgoed Cloud en wil je actief sturen in het proces? Meld je dan snel aan voor de klankbordgroep. De eerste bijeenkomst vindt plaats in maart 2017.

Hoe ziet de vernieuwing van VIM er globaal uit?

Fase 1: interface voor mobiel gebruik

Als eerste stap zal er op basis van de huidige functionaliteit van VIM een nieuwe interface worden ontwikkeld. Deze interface zal geschikt zijn voor mobiele apparaten (en desktop), zal intuïtiever werken en zal vooral meer op rollen en personen toegesneden, informatie kunnen aanbieden. De interface is in eerste instantie niet bedoeld voor het beheer van data, maar bedoeld om de data uit VIM vanuit de Cloud eenvoudig te kunnen gebruiken. Deze nieuwe interface komt voor alle bestaande VIM klanten beschikbaar. Voor het ontwerp hiervan starten we binnenkort met de designer van Have A Nice Day, onze samenwerkingspartner voor webdesign.

De planning is om na de zomer een prototype gereed te hebben.

Fase 2: Uitbreiding externe data

Deze fase is gericht op het uitbouwen van de externe data voor VIM gebruikers. Via de al bestaande BAG koppeling zal de sleutel tot externe data op het niveau van CBS buurten, wijken, gemeenten en postcodes e.d. worden gemaakt, zodat ook bij het eigen bezit van de corporatie relevante externe informatie beschikbaar komt. De externe informatie zal verder worden uitgebreid (denk bijvoorbeeld ook aan LEMON en andere open data). De externe data zal via de nieuwe interface van VIM ontsloten worden.

De planning is om deze externe data in het najaar gereed te hebben, zodat deze bij de uitrol van de nieuwe interface van VIM direct beschikbaar is.

Fase 3: Vernieuwing datastructuur en -beheer VIM

Dit is de stap waarbij VIM ook “onder de motorkap” zal worden vernieuwd. Aan de orde zijn:

  • De wijze waarop data in het model wordt opgeslagen (flexibele scherm data, extra data etc.);
  • De wijze waarop complexbeheerplannen worden samengesteld;
    De mogelijkheid om bouwkundige elementen toe te voegen;
  • De mogelijkheid om ook maandrapportages te maken;
  • De mogelijkheid om Zorg vastgoed en BOG op een correcte manier te modelleren (soms afwijkend van het ERP systeem);
  • De relatie met BIM.

Voor deze fase is de planning dat we tot na de zomer bezig zullen zijn met het vastleggen van alle wensen en het opstellen van een Functioneel Ontwerp (FO). Als dit klaar is, starten we met de realisatie. Dit zal zeker tot voorjaar 2018 tijd duren. Onderdelen van VIM kunnen met de nieuwe interface wel gefaseerd vervangen worden. De uitrol van de VIM Vastgoed Cloud zal dus gefaseerd gaan en een langere periode omvatten.

<Macro: (,)>