Probleemloze koppeling
Wooncompagnie maakt sinds de zomer van 2014 gebruik van het Huurdersportaal. Dit portaal was gekoppeld aan het pakket Omega van Cegeka. Medio februari 2015 heeft Wooncompagnie de overstap gemaakt naar het pakket Dynamics-Empire van DSA-Cegeka. Het Huurdersportaal van Batavia Groep moest daarom ook worden omgezet naar het nieuwe Dynamics-Empire koppelvlak. Dit is zonder problemen verlopen! De huurders beschikten direct na het conversieweekend over hun vertrouwde Batavia Groep huurdersportaal.