Delto bv en Batavia Groep hebben de krachten gebundeld en brengen samen een zéér veelbelovend product op de markt: Het Energieportaal. In dit portaal komt het beste van twee werelden bijeen. Het professionele softwarepakket EPAview, voor het samenstellen van energiebesparende maatregelpakketten én de frontoffice oplossing Batavia Archipel. Met het Energieportaal kunnen huurders zelf energiebesparende maatregelen doorrekenen en aanvragen bij hun eigen woningcorporatie.

Vergroten van de verhuurbaarheid van de woningvoorraad

Sake de Valk, directeur bij Delto bv, is verheugd over de samenwerking: "Ik heb hoge verwachtingen van het Energieportaal. Veel corporaties zitten op een dergelijke oplossing te wachten, die relatief gemakkelijk werkt."

Volgens hem snijdt het mes aan twee kanten: "Het Energieportaal levert met name voordelen op voor huurders. Zij kunnen zelf een actieve rol spelen in het verlagen van hun maandelijkse woonlasten en het verhogen van hun wooncomfort. Voor woningcorporaties is het natuurlijk heel efficiënt om dit proces volledig te digitaliseren en de selfservice van de huurder te stimuleren. Het Energieportaal helpt op die manier bij het vergroten van de verhuurbaarheid van de woningvoorraad, het besparen van kosten en het verbeteren van het milieu", aldus Sake de Valk.

Het Energieportaal koppelt met alle systemen

Jeroen van Vliet, directeur van Batavia Groep, reageert ook enthousiast op de samenwerking met Delto: "Het Energieportaal past helemaal in de lijn die wij hebben uitgezet met Batavia Archipel. Ook het Energieportaal helpt corporaties bij het optimaliseren van hun online dienstverlening, maar ook bij het realiseren van hun milieudoelstellingen. Een absoluut voordeel is dat het niet uitmaakt met welk pakket corporaties werken voor de meting van de energieprestatie van hun woningvoorraad. Het Energieportaal koppelt met alle systemen."