Batavia Groep ontwikkelt met ondersteuning van Fakton een compleet Portfolio- en Assetmanagement Model en een Taxatiemanagement Model. Aan het woord is Wim Weide, partner bij het toonaangevende adviesbureau, dat al meer dan 70% van de top-100 corporaties heeft geadviseerd.

Ontbrekende schakel
“Wat ons opvalt bij corporaties is dat de portefeuilledoelstellingen met verschillende beleidsuitgangspunten gefragmenteerd worden door vertaald naar de operationele afdelingen en dat inzicht in het samenhangende effect van deze uitgangspunten op complexniveau ontbreekt.

Verantwoorden waarom je gaat investeren

Assetmanagement verbindt de doelstellingen op complexniveau en vertaalt deze door naar investeringsvoorstellen, zoals renovatie of aan- en verkopen, en uitgangspunten voor onderhoud en beheer. Zonder deze verbindende schakel behaal je als corporatie niet het meest optimale resultaat. Je wilt kunnen verantwoorden waar en waarom je bepaalde investeringen gaat doen”, zegt Wim Weide.

Valkuil bij Assetmanagement
“Een valkuil voor corporaties die Assetmanagement willen implementeren is om te beginnen met een ‘harkje’ en te tellen hoeveel assetmanagers er nodig zijn. Met alleen het aanstellen van een assetmanager ben je er niet.

3 disciplines vastgoed, wonen én financiën integreren

Assetmanagement is een samenhangend proces dat de kennis en kunde van de drie disciplines vastgoed, wonen én financiën integreert en benut voor de meest effectieve en efficiënte vertaling van beleidsdoelstellingen op complexniveau. Deze integrale benadering moet in zowel de positie van assetmanagement in de organisatie, als de bevoegdheden van een assetmanager zijn geborgd, wil assetmanagement succesvol zijn”, aldus Wim Weide.

Proces ondersteunend Model
Op de vraag welke plek een model inneemt in het proces, zegt hij: “Wij merken in onze dagelijkse praktijk dat er een grote behoefte bestaat aan het borgen van het portefeuille- en assetmanagement in een model. Daarom werken wij daar met Batavia Groep aan.

Het Portfolio- en Assetmanagement Model (PAM) helpt portefeuille- en assetmanagers bij het maken van afwegingen op zowel portefeuille- als complexniveau. Het verbindt portefeuilledoelstellingen via verschillende productcombinaties aan complexen en omgekeerd investerings- en exploitatievoorstellen van assetmanagers voor complexen aan de portefeuilledoelstellingen. Het model geeft daarbij inzicht op verschillende schaalniveaus:

  • In welke mate worden portefeuilledoelstellingen zoals omvang van bepaalde huurprijscategorieën, energieprestatie, rolstoeltoegankelijkheid, et cetera behaald?
  • Wat is het effect van bepaalde keuzen op de maatschappelijke, vastgoed gerelateerde en financiële KPI’s?
  • Wat is de verdiencapaciteit?
  • Op welke wijze kunnen we de waarde van ons bezit vergroten?

Het model schakelt tussen het strategisch en tactisch/operationeel niveau waardoor het model het proces van de afstemming van portefeuilledoelstellingen en complexmogelijkheden optimaal ondersteunt. Het gat tussen beleid en uitvoering wordt ermee gedicht.”

Maak het niet complexer dan nodig is

“Bij Assetmanagement gaat het vooral om mensen en processen. We merken dat het vaak complexer wordt gemaakt dan nodig is. Wij proberen het juist eenvoudig en behapbaar te maken. Naast de inbreng van financiële uitgangspunten, waaraan een dergelijk model moet voldoen, hebben we in het model ook veel aandacht besteed aan het vastleggen van het proces van Portefeuille- en Assetmanagement. Daar is behoefte aan”, sluit Wim Weide af. 

Mis het volgende seminar niet
Omdat het vorige seminar een groot succes was, organiseren we op donderdag 20 november weer een seminar over Assetmanagement.

Lees alles over het seminar en het programma.