Waardevolle adviezen
Als documentbeheerder bij Waterweg Wonen is Martijn Goudriaan beleidsmatig met informatiebeheer bezig. En dat is meer dan alleen document-gebonden informatie. Hij houdt zich in zijn functie bezig met de woningcartotheek, de beeldbank, kennisbank én het project GIS (geografische informatiesysteem). Over dit laatste project geeft hij hier 5 waardevolle adviezen.

1. Zorg dat je data goed op orde hebt
"Het is heel belangrijk dat je je data goed op orde hebt. Betrouwbare data is essentieel om een GIS-project te laten slagen. Het combineren van data is ook heel handig. En die data hoeft niet per se uit één systeem te komen. Het kan ook data uit verschillende bronnen zijn. Heb je een hoge mutatiegraad in een bepaald complex of een bepaalde buurt? Leg daar dan externe data uit het CBS overheen, bijvoorbeeld gegevens over criminaliteit. Op die manier kun je snel onderzoeken waar de mogelijke reden voor de hoge mutatiegraad ligt."

Andere vergelijkingen die Martijn aandraagt:

  • Huurprijzen tegenover energielabels
  • Risicoanalyse: woningtype tegenover bouwjaar

2. Richt een klankbordgroep op
"Het is belangrijk om heel goed te inventariseren wat de informatiebehoefte binnen de corporatie is. Ga in overleg met je interne klant. Wij hebben een klankbordgroep GIS opgericht met collega's die betrokken zijn bij de belangrijkste processen van Waterweg Wonen. Voor de directie, het MT en verschillende afdelingen heb ik presentaties gegeven. Ik heb laten zien wat het GIS is, wat je ermee kunt en wat de voordelen zijn voor de betreffende afdeling. Na een korte instructie konden mijn collega's er ook gelijk zelf mee aan de slag. Hier creëer je echt draagvlak mee."

Het is belangrijk om heel goed te inventariseren wat de informatiebehoefte binnen de corporatie is

De afdelingen die zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep van het GIS-project:

  • Beleid
  • Control
  • Techniek
  • Wonen
  • Communicatie

3. Niet alleen woningen
"Als corporatie beheer je natuurlijk niet alleen woningen, maar ook andere objecten zoals bomen, grasvelden, speeltoestellen en buitenruimtes. We zijn nu bezig om al deze gegevens in VIM te importeren. Zodat we heel snel op een kaart zien welke bomen dit jaar gerooid moeten worden. Of speeltoestellen die gekeurd moeten worden. Het helpt ons in onze communicatie met aannemers en bij de aanbesteding van onderhoud."

Handig van Waterweg Wonen: Bij het object wordt ook aanvullende informatie getoond, zoals bijvoorbeeld: het type boom, snoeidatum, leeftijd, conditie, de X- en Y-coördinaten.

4. Maak geluidskaarten voor puntenwaardering
"Hinderlijke situaties als geluidsoverlast en luchtverontreiniging hebben invloed op de woningwaardering van een woning. Die krijgt minpunten bij overlast in de woonomgeving. We wilden deze omgevingsfactoren inzichtelijk maken. Daarom hebben we geluidskaarten laten maken en deze over ons ingetekende bezit gepresenteerd. Zo zien we direct welk complex in welke zone qua geluidsoverlast valt."

5. Denk aan de portemonnee
"Een professioneel GIS-pakket betekent toch meestal een fikse investering. Dat moet het wel waard zijn. Wij zijn begonnen met het gratis open source Quantum GIS. Dat is een vrij specialistisch tool waar je wel wat kennis voor nodig hebt. De kaarten wilden we ook delen met onze collega's. Daarom gingen we op zoek naar een GIS-viewer die voor alle medewerkers beschikbaar is. We hebben uiteindelijk voor de analyse module van het Vastgoedportaal VIM gekozen vanwege de prijs. Met deze twee tools bereiken we heel veel."

 

<Macro: (,)>