Het afgelopen jaar hebben wij hard gewerkt aan het Huurdersportaal 2.0 en bijbehorend Klantvolgsysteem. Elan Wonen heeft het nieuwe Huurdersportaal sinds mei in gebruik genomen en heeft hierdoor een transparante en baanbrekende manier van communiceren met de huurders geïntroduceerd: Tickets.

Eind van het jaar leveren wij het "Huurdersportaal 3.0" op. We gaan het Huurdersportaal (plus kennisbank en eventueel aanbod van woningen) allemaal integreren in een www.corporatie.nl website. Uiteraard weer gekoppeld aan het Klantvolgsysteem. Dit betekent dat het begrip "Huurdersportaal" op termijn een andere lading krijgt.

Dit en andere zaken - zoals het thema "inloggen" - delen we graag met jullie op donderdag 3 september om 13:00 uur in Amsterdam.

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:

  • Benchmark snelheid / gebruik huurdersportalen corporaties
  • Features huidig Huurdersportaal (zoals Warmtewet)
  • Demo Huurdersportaal 2.0, icm Klantvolgsysteem
  • Doorkijk doorontwikkeling Huurdersportaal, website, kennisbank
  • Thema "inloggen" en autoriseren huurders; hoe wordt het makkelijker om op het portaal te komen

<Macro: (,)>