Informatie Kennemer Wonen gemakkelijk terug te vinden op één plek door komst VIM
“De vastgoedinformatie is verspreid over meerdere systemen en bestanden en we streven naar overzichtelijke borging van informatie.” Het is een terugkerend antwoord op de vraag: waarom het VIM Vastgoedportaal? Ook voor Kennemer Wonen was de wens om aanwezige vastgoedinformatie in één systeem op te slaan dé reden om te kiezen voor VIM, zegt informatiebeheerder Claudia Böhm. De applicatie is inmiddels een half jaar in gebruik bij de corporatie uit Alkmaar en de reacties zijn positief: “Het Vastgoedportaal voldoet op alle vlakken.”

Claudia Böhm vormt samen met Barbara Barendregt en René Uijtenhaak Team Informatiebeheer, een team dat verantwoordelijk is voor de datakwaliteit binnen het systeem. Claudia: “Ons doel is om alle vastgoedinformatie te bundelen op één plek. Bij de aanschaf van VIM hadden wij de verwachting dat het VIM een eenvoudig benaderbaar systeem zou zijn. Dat is het zeker. Het mooie van het Vastgoedportaal is dat je het geheel naar eigen wens kan invullen.”

Vrije inrichting
De inrichting van het Vastgoedportaal is goed geregeld bij Kennemer Wonen en ligt grotendeels bij de afdeling Informatiebeheer, waar Claudia werkzaam is. “De informatie wordt door diverse medewerkers bij ons aangeleverd, waarna wij zorgen voor het verwerken van deze gegevens in het portaal. De Cluster Vastgoed onderhoudt de informatie grotendeels zelf. Ik vind het prachtig dat je alles wat je vastlegt, op diverse manieren naar voren kan laten komen, bijvoorbeeld door analyse tabellen. En de inrichting is vrij,” zegt Claudia.

Een grote vooruitgang
Ook de andere VIM gebruikers bij Kennemer Wonen zijn positief over het portaal. “Collega’s vinden het vooral prettig dat informatie gemakkelijk terug te vinden is op 1 plek. Dat is een hele vooruitgang vergeleken met een jaar terug en dat scheelt zoveel tijd. We hebben toevallig net een enquête uitgezet onder de medewerkers die regelmatig gebruik maken van het portaal en de reacties zijn enthousiast.”

We hebben toevallig net een enquête uitgezet onder de medewerkers die regelmatig gebruik maken van het portaal en de reacties zijn positief en enthousiast!”

Kennemer Wonen is nu een half jaar live met het VIM en zit in de doorontwikkelfase. Claudia: “We maken op dit moment het meest gebruik van het onderdeel “presentatie”, maar je kan ook zoveel halen uit het “analyse” onderdeel. Dat gaat zeker komen.”

Bron: BG Beeld editie Vastgoed