Na een succesvolle business case bij een woningcorporatie geeft Batavia Groep het bureau Insite Security een voorkeurspositie om de informatiebeveiliging van haar portalen te gaan toetsen. Met de diensten van Insite Security krijgen woningcorporaties meer zekerheid over het niveau van informatiebeveiliging van hun portalen.

Beveiliging van onze portalen zelf ook goed op orde hebben

Steef Bakker, partner van Batavia Groep vertelt: “Corporaties hechten veel waarde aan aantoonbare en dus getoetste beveiliging van bijvoorbeeld hun Huurdersportaal. En wij willen de beveiliging van onze portalen zelf ook goed op orde hebben. Je moet er als corporatie niet aan denken dat privacygevoelige gegevens van huurders op straat komen te liggen. Naast imagoschade leidt dit tot herstelkosten en mogelijke claims. Dat kunnen corporaties zich op dit moment niet veroorloven. Daarom is het belangrijk om een ervaren partij als Insite Security de kwaliteit van de informatiebeveiliging binnen je corporatie naar een hoger niveau te laten brengen.”

Maak het voor hackers zo oninteressant mogelijk

Erik Rutkens van Insite Security zegt: “100% veiligheid bestaat niet. Iemand met voldoende tijd en middelen komt elk systeem binnen, ook het meest beveiligde systeem. De truc zit 'm onder meer in ontmoediging. Wij voorzien organisaties van passend 'hang- en sluitwerk', zodanig ingericht dat het de hacker zo lastig mogelijk wordt gemaakt om binnen te dringen en afhaakt. Daarbij kijken we niet alleen naar de technische kant van informatiebeveiliging, maar ook naar de gebruikte processen en het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers binnen de organisatie. Met deze integrale benadering borg je dat het geheel groter blijft dan de som der delen."

<Macro: (,)>