Geslaagde implementatie
Kennemer Wonen is de 52e corporatie die het VIM Vastgoedportaal in gebruik heeft genomen. We kijken terug op een geslaagde implementatie in twee fases. Fase 1 betrof de standaardinrichting van VIM met een koppeling van data uit NCCW-FIRST. Inmiddels is ook fase twee afgerond en zijn de complexbeheerplannen ingericht en is het portaal verder aangevuld met complexinformatie, VHE-informatie en leefbaarheids- en andere monitoringsgegevens. Medewerkers analyseren met Google kaarten allerlei data.


Complete applicatie
De compleetheid en de gebruikersvriendelijkheid van de applicatie gaven Kennemer Wonen de doorslag om voor het VIM Vastgoedportaal van Batavia Groep te kiezen. Ed Stekelenburg, interim manager Wonen vult aan: “Daarnaast sloot het pakket goed aan op ons programma van eisen. We waren op zoek naar een manier om de informatie over ons vastgoed in 1 systeem vast te leggen en makkelijk toegankelijk te maken voor onze medewerkers en deels voor onze klanten. Ook willen we met het portaal ontwikkelingen in ons vastgoed beter analyseren door de beschikbaarheid van actuele data.”

De compleetheid en de gebruikersvriendelijkheid van de applicatie gaven Kennemer Wonen de doorslag om voor het VIM Vastgoedportaal van Batavia Groep te kiezen

Tot slot
Is uw corporatie ook toe aan een (nieuw) Vastgoedportaal, maar heeft u geen idee hoe te beginnen? Als tip wil Ed meegeven: “Schaf een dergelijk portaal aan op basis van een goed doordacht eigen programma van eisen of kom eens langs bij Kennemer Wonen zodat we de applicatie in de praktijk kunnen laten zien.”