KIM viert feest!
Begin september 2017 is bij woningcorporatie Actium in Assen KIM geboren.  Met de introductie van KIM (Klant Informatie Module) heeft het project voor het vergaand digitaliseren van de klantcontactprocessen een naam en gezicht gekregen.

De ambitie van Actium is groot. Naast de systeemimplementatie van het Klantvolgsysteem, de Kennisbank en iWebsite (de meest innovatieve website voor huurders) wordt met name de nadruk gelegd op de organisatieontwikkeling en de succesrol van medewerkers bij het project. Hoe zorg je ervoor dat zowel intern als extern de meerwaarde en het gemak van de nieuwe digitale dienstverlening wordt gezien? Ook zijn de meningen en verwachtingen van huurders gevraagd, via de zogenaamde “Synthetron” methodiek.

Mijlpaal
Medio november vierde KIM al haar eerste feestje. Daar zijn we trots op! In twee maanden tijd zijn de Kennisbank en het Klantvolgsysteem (dat gekoppeld is aan Empire) technisch opgeleverd. Dennis van Kuilenburg, projectleider van Batavia Groep, heeft er samen met Arie Buur en de andere medewerkers van Actium voor gezorgd dat deze mijlpaal binnen de tijd en het budget is bereikt! KIM is nu klaar om naar de volgende fase te gaan: de bouw van de iWebsite. We verheugen ons al op haar volgende feestje!