Sinds begin februari is Marike van ’t Hoenderdaal werkzaam als organisatie adviseur bij Batavia Groep. Zij gaat aan de slag met Batavia Connect, het bedrijfsonderdeel waarmee wij corporaties – los van onze eigen software – adviseren over klantvisie, processen en de ‘stip’ aan de horizon. Marike heeft jarenlange ervaring in de corporatiesector, op het gebied van programma-management, consultancy (Pentascope) en organisatie advies.

De overstap naar Batavia Groep
Bij Batavia Groep ga ik terug naar het organisatie advies en zet ik de nieuwe business unit "Batavia Groep Connect" op. Vanuit deze unit ondersteunen we corporaties bij het realiseren van hun strategische doelen, door kennis van en ervaring met organisatie ontwikkeling in te brengen en mee te bouwen aan de organisatie. Batavia Groep merkt dat daar steeds meer vraag naar is”, zegt Marike. Ze vervolgt: “Bij de invoering van een nieuw systeem bijvoorbeeld, wijzigt het proces en moet er vaak meer veranderen om het pakket ten volle te benutten en om het uiteindelijke doel te bereiken. Want het systeem is nooit een doel op zich. Vaak verschuiven taken en verantwoordelijkheden, soms komen er nieuwe bij, of wordt er bijvoorbeeld een andere wijze van samenwerken verwacht. Deze ontwikkeling is dan nodig om als organisatie echt te groeien. Daar helpen we graag bij.”

Verbinding tussen mens en organisatie cruciaal
Op de vraag waarom de nieuwe bedrijfstak de naam ‘Batavia Connect’ heeft, antwoordt Marike: “Voor ons is de verbinding tussen mens, organisatie en systeem en tussen de verschillende pijlers van de corporatie, cruciaal. Dat is ook de reden dat we de unit Batavia Connect noemen. De ambities van corporaties, bijvoorbeeld op gebied van klantgerichtheid en efficiëntie, kunnen alleen gerealiseerd worden als ze in breder verband worden beschouwd.”

De verwachting is dat we met Batavia Connect nog vaker partner zullen worden van de corporaties. We zijn niet alleen maar een software leverancier, maar ook een adviesbureau en kenniscentrum. Marike legt uit: “Met Batavia Connect willen we een breder pakket aan diensten aanbieden aan corporaties dan we nu met de Batavia Archipel al kunnen. Meer kunnen betekenen en de corporatie helpen bij het realiseren van haar doelen. Vaak zijn systemen daarbij ondersteunend, maar soms zit de succesfactor op een ander terrein. Met de bestaande producten en diensten uit het Archipel concept van Batavia Groep, komen we bij veel corporaties over de vloer. 53 corporaties zijn klant en met veel anderen is contact. Daardoor zien we dagelijks in de praktijk waar aanvulling nodig is om de ambities van de corporatie te realiseren, het 'gat' tussen de droom en de praktijk. We kunnen daar met deze unit veel aan toevoegen.”

We zien dagelijks in de praktijk waar aanvulling nodig is om de ambities van de corporatie te realiseren, het 'gat' tussen de droom en de praktijk. We kunnen daar met deze unit veel aan toevoegen.

De gouden tip
Als tip aan corporaties wil Marike nog meegeven: “Mijn tip voor woningcorporaties is dat de veranderingen die ingezet worden vaak meer effect hebben als ze integraal worden bekeken en worden gerelateerd aan de 'stip aan de horizon'. Iedereen weet inmiddels wel dat er bij een pakketimplementatie ook aandacht moet zijn voor de processen en opleidingen. Dat gaat ook wel goed. Maar over het algemeen wordt er nog weinig aandacht besteed aan bijvoorbeeld de invloed die het kan hebben op het klantproces en de samenwerking, of op de (gewenste) cultuur of de sturing in de organisatie. Dat kan juist helpen om de nieuwe situatie echt beter te laten zijn én blijven door het goed te borgen. Voor mij gaat organisatieontwikkeling daarover. Met elkaar een ambitie hebben en kijken wat er nodig is of wat kan bijdragen om die te realiseren. Maar de samenwerking opzoeken, elkaar vertrouwen en versterken is wel een kunst. Daar wil me graag voor inzetten.”