Mooiland implementeert VIM Vastgoedportaal Batavia Groep
Bij aanvang van de zoektocht naar een nieuw portaal, was de primaire vraag van Mooiland duidelijk: wat is de beste manier om foto’s en plattegronden van het woningbezit op structurele wijze te ontsluiten? Na grondig onderzoek en met behulp van een programma van eisen en een business case viel de keuze op het VIM Vastgoedportaal van Batavia Groep. Met de implementatie van het Vastgoedportaal binnen de organisatie, structureert Mooiland haar beschikbare beleids- en vastgoedgegevens en kan ze operationele vastgoedinformatie op een overzichtelijke en toegankelijke manier voor haar medewerkers van verschillende afdelingen ontsluiten.

De keuze voor het VIM
Danny van Irsel, Adviseur Informatisering & Automatisering over de keuze voor het VIM: “De eerste wens was het vinden van een gemakkelijke manier om foto’s en plattegronden te ontsluiten en te koppelen aan ons ERP systeem (Dynamics Empire). Op dit moment maken we alleen gebruik van het verzamelen en ontsluiten van foto’s en tekeningen, maar het VIM Vastgoedportaal biedt nog een legio aan andere mogelijkheden waarvoor je de applicatie kan inzetten. Het verzamelen en op een gestructureerde wijze ontsluiten is waar de kracht van het VIM Vastgoedportaal in zit. Medewerkers kunnen snel met deze applicatie aan de slag zonder een uitgebreide training te volgen.”

“Het verzamelen en op een gestructureerde wijze ontsluiten is waar de kracht van VIM in zit.”

Brede mogelijkheden
Het portaal is positief ontvangen door de medewerkers van Mooiland. Vooral het gebruikersgemak, de overzichtelijkheid ten opzichte van andere applicaties en de brede mogelijkheden worden geprezen. Danny: “Nu de eerste fase van VIM is geïmplementeerd gaan wij met de organisatie bepalen wat voor andere mogelijkheden VIM Vastgoedportaal biedt en waarvoor we het portaal gaan inzetten. Denk aan ontsluiten van data richting een Woonruimteverdeelsysteem/Klantportaal/klantvolgsysteem/website of anders het maken van analyses op basis van de verzamelde gegevens.

“De medewerkers kunnen niet wachten tot we VIM verder uitbreiden”

Samen met Batavia Groep gaan we een aantal werksessies houden met de kerngebruikers van Mooiland om tot een document te komen waar we een eindbeeld schetsen waarvoor we VIM Vastgoedportaal willen inzetten. Hierbij gaan we deze toevoegingen opdelen in fases waarbij deze getoetst worden op basis van een business case. De medewerkers kunnen niet wachten tot we VIM Vastgoedportaal verder uitbreiden.