Integrale sturing op vastgoed en financiën:  het gaat om de samenhang
Met de introductie van PAM 1.0 in september 2015, is een grote stap gezet om corporaties te ondersteunen bij het optimaliseren van hun Vastgoedsturing. Met een unieke procesbenadering, waarbij gewerkt wordt vanuit de rollen Portefeuille manager en Asset manager. Hiermee hebben corporaties grip gekregen op het organiseren en monitoren van hun strategievorming (de bovenste cirkel van de beleidsachtbaan).

PAM 1.0
De sturing begint met inzicht in de juiste data. In PAM 1.0 wordt de data-analyse eenvoudig en visueel ondersteund met tabellen, grafieken en GIS functionaliteit. Ook zijn KPI’s en afwegingskaders eenvoudig beschikbaar om complexen te kunnen positioneren.

In PAM 1.0 zijn alle relevante waarde begrippen (Marktwaarde in Verhuurde Staat, Bedrijfswaarde conform WSW, Marktwaarde beklemd, Beleidswaarde) aanwezig. Ook zijn alle relevante rendementen (indirect, direct e.d.) en de IRR en ORT berekeningen aanwezig.

Op (deel)portefeuille-niveau geeft PAM 1.0 ook inzicht in de toekomstige opbouw van de portefeuille, afgezet tegen de punten waarop in de Wensportefeuille wordt getoetst. Vanzelfsprekend inclusief de nieuwbouw en nieuw vastgoed.

PAM 2.0
Omdat vanuit de Vastgoedsturing het ook wenselijk is om direct inzicht te hebben op de consequenties van afwegingen in het vastgoed op financiële ratio’s op concern niveau (zoals ICR, DSCR, LTV en solvabiliteit) wordt in PAM 2.0 een volledige prognose van de Winst- en Verliesrekening en de balans toegevoegd. Hierbij is uiteraard rekening gehouden met de splitsing Daeb / niet-Daeb. Ook wordt de prognose aangeboden voor zowel de bedrijfswaarde als waardering (voor toetsing aan de WSW uitgangspunten), als ook voor de MvS als waardering (binnenkort voor alle corporaties verplicht).

Na de procesbenadering krijgt ook de controller een aparte rol, om de uitkomst van de vastgoedsturing te valideren. Vanuit deze rol kan ook de DPI aangifte worden gegenereerd vanuit PAM 2.0.

PAM 2.0 wordt ook uitgebreid met aparte onderdelen voor BOG/MOG, intramuraal zorgvastgoed en parkeren (naast de woningen). Door te werken met een voor BOG en Zorgvastgoed geoptimaliseerd rekenmodel, waarin bijvoorbeeld de huurcontracten conform looptijden en afspraken over indexering en herziening e.d. zijn gemodelleerd, kan dit deel van de Vastgoedportefeuille veel beter worden gesimuleerd dan bij andere rekenmodellen.

Tot slot zal PAM 2.0 ook de EPV (Energie Prestatie Vergoeding) bevatten. De EPV is een extra inkomst, die bijvoorbeeld wel bij de waardering wordt meegenomen, maar niet bij de simulatie van de toekomstige opbouw van de portefeuille naar huurklassen. De EPV kan bij bestaande woningen voorkomen en worden opgenomen bij investeringen en nieuwbouw.

Met al deze uitbreidingen is PAM 2.0 de meest complete en geïntegreerde applicatie voor vastgoed- en financiële sturing. Met PAM 2.0 legt Batavia Groep de lat voor dergelijke software op een tot nu toe ongekend hoog niveau. En als je er eenmaal mee werkt vraag je je af hoe je het al die tijd zonder hebt kunnen doen…