Het beste product op vastgoedsturing
Batavia Groep ontwikkelt samen met Fakton en acht corporaties het beste product op vastgoedsturing: het Portfolio en Asset Management model. Met dit proces gestuurde model worden alle elementen van vastgoedsturing ondersteund. Met het model kan worden gestuurd op zowel KPI’s, met betrekking tot de wensportefeuille, als op financiële exploitatie- en vermogensratio’s. De eerste belangrijke stappen daarvoor zijn namelijk gezet in het nieuwe model: de afwegingskaders met KPI’s. In deze afwegingskaders kan op gemakkelijke wijze een schifting worden gemaakt van sterke of zwakkere complexen of deelportefeuilles

Een voorbeeld van een afwegingskader verhuurbaarheid is zichtbaar hieronder. Deze afwegingskaders lenen zich in het Asset Management ook goed voor bijvoorbeeld hold-sell analyses of kwaliteits- en exploitatiescores.

Afwegingskaders verhuurbaarheid.jpg

Zoals je gewend bent van onze andere applicaties, kunnen dergelijke gegevens worden geanalyseerd in tabellen, grafieken en google-kaarten. Zo vind je sterkere en zwakkere vastgoedonderdelen eenvoudig terug. Bij complexen kunnen ook al zelfgekozen basisgegevens worden samengesteld:

Bouwjaar-vs-nettohuur.jpg

Inmiddels hebben wij nu een start gemaakt met de functionaliteit om beleidsvarianten te maken en de effecten daarvan te onderzoeken op dashboard:

Beleidsvarianten.jpg (1)

Voor het Asset Management werken wij ernaar toe om totaaloverzichten te maken van alle informatie die nodig is bij de afweging van varianten:

Exploitatieratio's.jpg

Eenmaal een strategie gekozen voor een aantal complexen, dan kan dit op een hoger niveau worden onderzocht of aangepast door de Asset- of Portfoliomanager. Op deze manier houd je continu grip op een steeds veranderend proces.

Heb je vragen over PAM?
Neem dan contact op met Jeroen van Vliet via 020 - 5141040 of mail naar jeroen.vanvliet@bataviagroep.nl.