Batavia Groep lanceert ‘PAM Portfolio Verkenningen’
Sinds de introductie van het Portfolio- en Assetmanagement Model (PAM), dat Batavia Groep samen met Fakton ontwikkelde, groeit het aantal corporaties dat dit model inzet voor vastgoedsturing snel. Zonder uitzondering herkennen deze corporaties PAM als het enige product in de markt dat de gehele bovenkant van de bekende RIGO-beleidsachtbaan faciliteert. Bovendien biedt PAM een complete oplossing voor zowel de Asset- en Portfoliomanager als de Controller, gebaseerd op het 3-Kamermodel. Alle berekeningen worden uitgevoerd door de zeer snelle centrale ‘rekencore’. Deze zorgt ervoor dat uitkomsten snel en eenduidig beschikbaar zijn zodat de effecten van verschillende beleidskeuzes gemakkelijk met elkaar te vergelijken zijn.

Nieuwe release van PAM
Halverwege juni staat er een nieuwe release van PAM gepland, waarin een compleet nieuw onderdeel beschikbaar komt: ‘PAM Portfolio Verkenningen’. Dit onderdeel is een aanvulling op de al langer bestaande functionaliteiten en wordt toegevoegd om meerdere beleidsvarianten voor de complete vastgoedportefeuille te modelleren. Met ‘Verkenningen’ wordt het mogelijk om zeer snel alternatieven voor portfoliobeleid op hoofdlijnen door te rekenen en de uitkomst direct te vertalen naar de wensportefeuille, de vastgoedexploitatie en de kasstroom- en vermogensratio’s.

Met ‘Verkenningen’ wordt het mogelijk om zeer snel alternatieven voor portfoliobeleid op hoofdlijnen door te rekenen en de uitkomst direct te vertalen naar de wensportefeuille, de vastgoedexploitatie en de kasstroom- en vermogensratio’s" 

Gedetailleerde simulaties
Naast de snelheid waarmee deze alternatieven worden berekend, is de toegevoegde waarde van ‘Verkenningen’ vooral gelegen in het feit dat hier gedetailleerde simulaties kunnen worden gecombineerd met de effecten van globale beleidsvoornemens. Door te werken met ‘referentiewoningen’, waarvan de kenmerken kunnen worden gebaseerd op zelf te kiezen doorsneden van de portefeuille, kunnen eenvoudig vragen worden beantwoord als:  “Halen we met 500 extra investeringen onze duurzaamheidsambities?”, “Welke extra financiële bijdrage levert verkoop?” en “Is de bouw 400 extra nieuwe woningen in de komende 5 jaar financieel haalbaar?”

Alternatief beleid
‘PAM Portfolio Verkenningen’ geeft corporaties de mogelijkheid om hun stakeholders direct inzicht te geven in de effecten van (alternatieve) beleidskeuzes. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn in gesprekken over lokale prestatieafspraken. Bovendien is  ‘Verkenningen’ ook heel geschikt voor corporaties om alternatief beleid naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord te onderzoeken.

Versimpeling softwarelandschap
Door de toevoeging van 'PAM Portfolio Verkenningen' wordt het beheer van het softwarelandschap voor de ICT manager van de corporatie sterk vereenvoudigd. Het is niet langer nodig om een apart softwareproduct aan te schaffen, want ‘PAM Portfolio Verkenningen’ is integraal onderdeel van het Portfolio- en Assetmanagement Model en is vanaf halverwege juni beschikbaar voor de huidige gebruikers.