Een uitdagend traject
Bij studentenhuisvester SSH staat innovatie en automatisering hoog op het prioriteitenlijstje; de doelgroep van SSH is student en die regelt zijn zaken het liefst online. Daarom heeft SSH de belangrijkste processen volledig gedigitaliseerd. Onlangs koos de corporatie voor een nieuw primair systeem, wat betekende dat alle portalen van Batavia Groep gekoppeld moesten worden aan het nieuwe Key2Wocas van Centric. Een uitdagend traject dat op 16 december een mijlpaal heeft behaald met de livegang van alle portalen: Woonklik, Woonklik Short Stay, Huurdersportaal, Huurdersportaal Short Stay en het Aanbodportaal.

Maximale automatisering
Het hebben van een goed huurdersportaal is extra belangrijk voor een corporatie die inzet op maximale automatisering. Teammanager Huurondersteuning Arjan Walsemann legt uit: “SSH is studentenhuisvester en ons doel is om alle administratieve lasten zoveel mogelijk te digitaliseren en tegelijk huurders zoveel mogelijk zelf 24/7 wijzigingen te laten doen in K2W. Hiervoor zijn goede huurdersportalen vereist. Daarbij willen we naast het maatwerk, zoveel mogelijk standaardisering.”

Belangrijkste wens
De belangrijkste wens van SSH rond de koppeling van de portalen, was dat de bestaande functionaliteiten behouden zouden blijven. Tijdens de werkzaamheden merkte Batavia Groep al snel dat de zogenaamde webservices van Key2Wocas een stuk trager werkte dan het vorige systeem, waardoor de portalen langzamer zijn. Gelukkig werd dit door Batavia Groep in een vroeg stadium geconstateerd, waardoor SSH en Centric tijdig maatregelen konden nemen.