Globaal modelleren vraagt om slim modelleren 
Bij het vormgeven van portfoliobeleid willen corporaties op eenvoudige wijze meerdere beleidsvarianten kunnen afwegen. Dit vraagt om zowel brute rekenkracht als de mogelijkheid te kunnen modelleren volgens het principe ‘grote stappen, gauw thuis’. Helaas verdwijnen er noodgedwongen veel vastgoeddetails bij het modelleren van beleid volgens dit principe. Snel rekenen vereist immers het rekenen met ‘gemiddelde woningen’ en gemiddelde kasstromen. Maar net zoals de gemiddelde Nederlander niet bestaat, komt ook de gemiddelde woning in de praktijk niet voor. Met dit gegeven in het achterhoofd ontwikkelt Batavia Groep op dit moment functionaliteit om met ‘slimme gemiddelden’ te kunnen rekenen in PAM. 

Globaal modelleren 
Corporaties maken in hun vastgoedsturing onderscheid tussen portfolio- en assetmanagement. Gegeven de organisatiedoelstellingen worden op corporatieniveau de maatschappelijke en financiële kaders voor de toekomstige samenstelling van de vastgoedportefeuille bepaald. Daarna ligt de bal bij de assetmanagers die binnen deze kaders de beste beleidsuitwerkingen op complex- of gebouwniveau opstellen. Waar de portfoliomanager globaal - met totalen per gebied of product/marktcombinatie top-down - werkt, is de assetmanager bezig met specifieke en gedetailleerde complex- en gebouwdata om de daadwerkelijke maatregelen bottom-up uit te werken.  

De referentiewoning 
In de praktijk blijkt dat het rekenen met gemiddelden al snel leidt tot forse verschillen zodra de top-down met de bottom-up uitwerking wordt geconfronteerd. De gemiddelde woning in de top-down berekening bestaat immers niet echt. Stel bijvoorbeeld dat op portefeuilleniveau is bepaald dat de corporatie de komende 5 jaar 30 woningen per jaar wil slopen. Beleidsmatig is het natuurlijk de bedoeling om een specifiek woningtype (bijvoorbeeld portiek-etagewoningen uit de jaren ‘50) en niet een gemiddelde woning uit exploitatie te halen. Maar door te werken met referentiewoningen, die model staan voor een gemiddelde portiek-etagewoning uit de jaren ’50, wordt het toch mogelijk top-down en bottom-up beter op elkaar aan te sluiten zonder een overkill aan rekenkracht in te zetten. Binnen afzienbare tijd zal deze functionaliteit beschikbaar komen voor de gebruikers van ons Portfolio- en Assetmanagement model.