Succesvolle introductie portefeuille scenario’s met PAM 
De meeste corporaties zijn letterlijk ‘steenrijk’. Sinds corporaties waarderen op Marktwaarde in Verhuurde Staat is het eigen vermogen in de jaarrekening enorm toegenomen. En hoewel ze in absolute zin daardoor natuurlijk niet rijker zijn geworden, laat de jaarrekening op papier een ander beeld zien. De buitenwacht heeft al snel het idee dat het geld bij de corporaties ‘tegen de plinten klotst’.  

Maar kenners weten dat schijn hier tot op zekere hoogte bedriegt. Hoewel misschien steenrijk, kunnen dezelfde corporaties tegelijkertijd ‘straatarm’ zijn. Het vermogen zit immers ‘opgesloten’ in het vastgoed en kan niet zomaar te gelde worden gemaakt door verkoop. Sterker nog, veel corporaties hebben onder flinke maatschappelijke druk hun verkoopprogramma de afgelopen jaren drastisch ingeperkt. Zo verkochten de Amsterdamse corporaties in 2014 bijvoorbeeld nog 2.700 woningen, in 2017 is dit aantal gedaald naar ca. 1.000 woningen. 

Ondanks de papieren rijkdom geldt voor de meeste corporaties dat de financiële marges, in elk geval ten dele, beperkt zijn" 

Financiële marges beperkt
Ondanks de papieren rijkdom geldt voor de meeste corporaties dat de financiële marges, in elk geval ten dele, beperkt zijn. Dit maakt de noodzaak om (des)investeringsbeslissingen zorgvuldig af te wegen een stuk groter. Bovendien moeten de (interne) afwegingskaders voor het maken van beslissingen drastisch worden aangepast. De oude vertrouwde bedrijfswaarde maakt immers plaats voor de beleidswaarde. Deze beleidswaarde is rechtstreeks afgeleid van de Marktwaarde in Verhuurde Staat. Dit betekent dat investeringen niet langer kunnen worden ‘betaald’ met levensduurverlenging, maar financieel onderbouwd moeten worden met bijvoorbeeld het effect op de leegwaarde of exit yield. Voor een beperkt aantal corporaties is dit gesneden koek, maar de meerderheid zal hier nog een flinke slag moeten maken. 

Bij de bouw van ons Portfolio- en Assetmanagement Model hebben wij vanaf het begin geanticipeerd op dit nieuwe waardebegrip en de verandering die optreedt in de afwegingskaders voor het doen van investeringen. Daarnaast biedt de recent ontwikkelde functionaliteit ‘PAM-Verkenningen’ de mogelijkheid om de afwegingen eenvoudig en integraal vorm te geven. Zo kan het effect van een extra inspanning in verduurzaming van de woningvoorraad gelijktijdig worden getoond in termen van wensportefeuille, vastgoedratio’s en vermogensratio’s. 

PAM als dienst biedt corporaties de mogelijkheid om in een kort tijdsbestek samen met de adviseurs van Batavia Groep het model te vullen met de eigen data en beleidsuitgangspunten" 

PAM als dienst
Sinds kort is deze functionaliteit ook beschikbaar voor corporaties die (nog) geen volledige PAM-licentie aanschaffen. In november hebben we het eerste 'PAM als dienst' traject succesvol afgerond. ‘PAM als dienst’ biedt corporaties de mogelijkheid om in een kort tijdsbestek samen met de adviseurs van Batavia Groep het model te vullen met de eigen data en beleidsuitgangspunten. Vervolgens kan eenvoudig een aantal scenario’s worden opgebouwd  waarin we bijvoorbeeld maximaal inzetten op een minimale huursomstijging of uitbreiding van het aantal woningen tot de 2e aftoppingsgrens. In een interactieve sessie tonen we vervolgens de uitkomsten en bouwen we ter plekke één of meer alternatieven. En de resultaten worden direct getoond! Zo ontstaat een compleet en gezamenlijk beeld van het draaien aan de ‘beleidsknoppen’ binnen de kaders ‘steenrijk en straatarm’. 

Wilt u meer weten over ‘PAM als dienst’? Binnenkort publiceren we een uitgebreid interview met één van onze klanten. Neem voor vragen gerust contact met ons op en onze mensen vertellen u graag over de mogelijkheden.