Uw uitdaging in 2018: vastgoedsturing vanaf detailniveau

Vorige week publiceerde het Ministerie het nieuwe Handboek Marktwaardering 2017. In grote lijnen verandert er niet veel ten opzichte van editie 2016. Maar op detailniveau is een flink aantal formules net een beetje anders. Ook is een aantal regels strikter geformuleerd en is er (gelukkig) minder ruimte voor interpretatie. Kortom: meer duidelijkheid, maar ook weer een flinke hoeveelheid werk voor softwarebouwers, IT-auditoren, accountants en corporatiemedewerkers.

De inhoudelijke aanpassingen in het Handboek zijn dus niet echt opvallend. Wat wel opvalt is het toenemende belang van de marktwaarde. Ging het tot voor kort vooral over de verantwoording hiervan in de jaarrekening, inmiddels blijkt dat het Ministerie de marktwaarde ook als leidend begrip voor de vastgoedsturing ziet. Deze verandering heeft flinke consequenties.

Met de introductie van de zogenaamde ‘Beleidswaarde’ komt aan deze uitzondering binnenkort een einde" 

Sinds jaar en dag baseren veruit de meeste corporaties hun investeringsbeslissingen op bedrijfswaardeberekeningen, veelal aansluitend op de WSW-uitgangspunten. Met de opname van de Marktwaarde in Verhuurde Staat in de Woningwet werd de aloude bedrijfswaardeberekening feitelijk op slag ‘waardeloos’, met uitzondering van de verantwoording aan het WSW. Met de introductie van de zogenaamde ‘Beleidswaarde’ komt aan deze uitzondering binnenkort een einde.

Deze beleidswaarde wordt namelijk rechtstreeks afgeleid van de Marktwaarde conform Handboek. Dit betekent dat de Marktwaarde indirect ook leidend wordt voor de vraag of voorgenomen beleidskeuzes en investeringsbeslissingen binnen de financiële kaders van de corporatie en haar toezichthouders vallen. De beleidswaarde is immers niets meer of minder dan Marktwaarde conform handboek gecorrigeerd voor (genormeerd) eigen beleid. Denk aan corporatie specifiek huurbeleid, onderhoudsbeleid of duurzaamheidsbeleid.

Beschikbaarheid kwalitatief goede data cruciaal
Om dit eigen beleid goed tot uitvoering te kunnen brengen, is de beschikbaarheid van kwalitatief goede (vastgoed)data cruciaal. Ik schreef daarover al eerder een blog. Bovendien is het noodzakelijk om de beleidskeuzes met voldoende oog voor detail uit te werken in concrete maatregelen. Dus geen budgetten meer op basis van de gemiddelde woning in een complex, maar op basis van daadwerkelijke inventarisaties en doorrekeningen per woning. En wat te denken van een investering om tot energielabel A te komen in een complex waar 7 van de 20 woningen in het verleden bij mutatie al van label E naar label C zijn gebracht? Het is helder dat een gemiddelde aanpak in dat geval onvoldoende nauwkeurig is.

Het is helder dat een gemiddelde aanpak in dat geval onvoldoende nauwkeurig is" 

Grote kans immers dat deze onnauwkeurigheid leidt tot suboptimale keuzes en onvolledige uitwerking in concrete maatregelen op woningniveau. De introductie van de beleidswaarde maakt dit onderpresteren in één klap zichtbaar. Reken maar dat het voor de vastgoedsturing nog belangrijker wordt om te kunnen werken met data van voldoende detailkwaliteit.

Meer weten over dit onderwerp?
Meld je dan aan voor het seminar Vastgoedsturing! Klik hier voor meer informatie of om je direct aan te melden.