Vastgoedsturing verdient fundament
Assetmanagement is ‘hot’. Veel beleidsmakers en beslissers in de corporatiesector zijn inmiddels vertrouwd geraakt met begrippen als afwegingskaders, hold/sell analyses en rendementssturing. Mooie begrippen die, om kracht bij te zetten, vaak worden ondersteund door hippe plaatjes en kleurige grafieken. Maar om in de praktijk op vastgoed te kunnen sturen, is het absoluut noodzakelijk om over de juiste data te beschikken.

Steeds meer data beschikbaar
Corporaties beschikken over grote hoeveelheden data over hun bewoners en vastgoed. Van oudsher neemt het primaire ICT-systeem (ook wel ERP-systeem genoemd) hierbij een centrale plaats in. Door de voortschrijdende informatietechnologie is het bovendien steeds eenvoudiger geworden om deze primaire datasets aan te vullen met data uit andere bronnen, zoals de meerjarenonderhoudsbegroting of een fotobibliotheek. Daarnaast komt er steeds meer externe data beschikbaar die gebruikt kan worden om de reeds beschikbare data te verrijken. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om CBS-data, GIS-data of om data uit een gemeenschappelijk woonruimteverdeelsysteem.

Maar het begint met datakwaliteit
Voor corporatieprofessionals is het erg prettig dat de hoeveelheid data die men kan ontsluiten voor het maken van analyses en het opstellen van scenario’s flink is toegenomen. Maar helaas blijkt in de praktijk dat de kwaliteit van de data nog al eens te wensen over laat. Zo zijn de WOZ-waardes meestal maar voor een deel van het vastgoed beschikbaar. Een ander veel voorkomend knelpunt is het ontbreken van de opzegdatum zoals deze vastligt in de BOG/MOG en Zorgcontracten.

Wij zien dan ook dat corporaties die serieus aan de slag willen met Assetmanagement vrijwel direct worden geconfronteerd met (op onderdelen) gebrekkige datakwaliteit.

Wij zien dan ook dat corporaties die serieus aan de slag willen met Assetmanagement vrijwel direct worden geconfronteerd met (op onderdelen) gebrekkige datakwaliteit. Dat maakt het maken van goede en volledige analyses vervolgens erg lastig. Goede software kan hen helpen om de zogenaamde ‘outliers’ snel op te sporen en de juiste data toe te voegen aan de gebruikte bestanden. Is de datakwaliteit eenmaal op orde, dan kunnen vervolgens ook de juiste simulaties en variantenstudies worden opgesteld.