Stefan Kusters, Adviseur Portefeuille- en Waardesturing bij woningcorporatie SOR, heeft zijn keuze laten vallen op het Portfolio- en AssetmanagementModel van Batavia Groep, want zo zegt hij: “het model sluit direct aan op wat wij zoeken.”

De klankbordgroep Assetmanagement
Om een actieve rol te spelen bij de doorontwikkeling van het Portfolio- en AssetmanagementModel heeft Stefan zich aangesloten bij de klankbordgroep. Daarover zegt hij: “De bijeenkomsten zijn waardevol. We zitten er met vakgenoten en het gaat over de juiste onderwerpen. Ik herken de actuele discussie over de scheiding van de rollen tussen Assetmanager en Portefeuillemanager en de sturing op waarde en rendement om daarmee grip te krijgen op je vastgoedmanagement.”

Assetmanagement professionaliseren

Over de inbreng van de kennis en ervaring van Fakton, zegt hij: “Wim Weide van Fakton is heel deskundig in zijn vakgebied. Hij heeft een heel duidelijk beeld over hoe je als organisatie Assetmanagement moet gaan professionaliseren. Het PAM-model integreert de methodieken en inzichten van Assetmanagement uit de commerciële beleggingswereld met de wensen en behoeften van de corporaties voor vastgoedsturing. En er zitten gedegen rekenkundige regels in die als basis dienen voor het model.”

Grip op financiële ratio's
"Ik verwacht dat de portefeuillemanager de ambities van de corporatie straks beter kan borgen en deze kan vertalen in deelportefeuilles. We gaan grip krijgen op financiële ratio’s en KPI’s en door middel van simulaties naar een optimum toewerken. De Assetmanager gaat heldere kwalitatieve en kwantitatieve kaders krijgen waarmee hij kan zoeken naar ingrepen op complexniveau die bijdragen aan de ambities van de corporatie. Het is heel belangrijk dat beide processen, van zowel Portefeuillemanagement als Assetmanagement, elkaar iteratief gaan versterken.

"Ik ben van mening dat corporaties aan de maatschappij moeten laten zien hoe zij de balans maken tussen het versterken van hun financiële positie en het uitkeren van maatschappelijk dividend. We zijn het verplicht aan onze stakeholders om ervoor te zorgen dat er gedegen en professioneel gestuurd wordt en dat we zoveel mogelijk kunnen betekenen voor de doelgroep", aldus Stefan Kusters.

Seminar over Assetmanagement
Kom naar het seminar op 20 november en ontdek de allernieuwste inzichten over Assetmanagement door Fakton en Batavia Groep.

→ Seminar Assetmanagement