Toe aan een nieuwe innovatieve website waarop huurders veilig kunnen inloggen? Kom kijken!
Het afgelopen jaar heeft iWebsite grote ontwikkelingen doorgemaakt. Dennis van Kuilenburg en Steef Bakker vertellen op 7 juni op het seminar van balie naar klik, hoe je met iWebsite meer actieve huurders krijgt, hoe iWebsite zich aanpast aan de Huurderssituatie en type woning en last but not least: over veilige klantidentificatie met iDIN.

iDIN
Waarschijnlijk maakt het huidige huurdersportaal van jouw corporatie gebruik van een e-mailadres/wachtwoordcombinatie om toegang te krijgen. Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei worden de regels verscherpt en de boetes verhoogd. Mede daarom hebben wij samen met Wooncompagnie en de Nederlandse Betaalvereniging een veiligere methode van aanmelden geïntroduceerd. Dit gebeurt via iDIN, de inlogmethodiek die door de Nederlandse Betaalvereniging is ontwikkeld en door alle banken wordt ondersteund. Batavia Groep is de eerste leverancier die deze nieuwe methode van inloggen heeft geïmplementeerd!

csm_idin_29ed8bf428.jpg

Be there!

Klik hier om je aan te melden voor onze sessie.