Grip op financiële continuïteit
Als adviseur heb ik te maken met vraagstukken rondom huurbeleid en zie ik hoe veel corporaties hiermee worstelen. Het betaalbaar houden van de woningen staat bij corporaties voorop, maar het matigen van huur drukt zwaar op de kasstromen. Hoe houd je grip op de financiële continuïteit en betaalbaarheid in een web van regelgeving dat voortdurend aan verandering onderhevig is?

Wet- en regelgeving zijn dus altijd in beweging, daarom is het van groot belang dat wij onze rekenmodellen continu aanpassen.

De laatste jaren is er veel veranderd. Zo is er meer ruimte gekomen om de huren te laten stijgen, met name van huishoudens met een inkomen boven de toewijzingsgrens. Deze ruimte wordt benut om tegenwicht te bieden aan de verhuurdersheffing. Er zijn ook belangrijke veranderingen aangekondigd, zoals het bevriezen van de liberalisatiegrens vanaf januari 2016, de 95%-passendheidsnorm en een (nieuwe) huursombenadering.

Optimale vrijheid
Wet- en regelgeving zijn dus altijd in beweging, daarom is het van groot belang dat wij onze rekenmodellen continu aanpassen. We vangen een groot deel van de veranderingen op door deze flexibel op te zetten. In het nieuwe PAM is het bijvoorbeeld mogelijk om aan delen van het bezit of individuele woningen huurbeleidssjablonen toe te kennen met specifieke streefhuurbepalingen, aftoppingen en huurverhogingen. Hiermee is er optimale vrijheid gecreëerd om het huurbeleid vorm te geven en zijn we al voorbereid op de huursombenadering!

Ik ben ervan overtuigd, dat je voor een goede grip op het huurbeleid een totaaloverzicht nodig hebt van de verschillende effecten van het voorgenomen huurbeleid in de komende jaren, zowel effecten op de betaalbaarheid van de portefeuille als op de financiële continuïteit. Deze effecten móet je echt naast elkaar kunnen zetten. In mijn rol als adviseur ben ik ook direct betrokken bij het Portfolio en Assetmanagementmodel (PAM).

In het model heeft dit totaaloverzicht ook zijn plek gevonden in het PAM dashboard. Hier wordt de ontwikkeling van de huurklassen weergegeven naast alle rendementen en concernratio’s (o.a. ICR, DSCR, Solvabiliteit) voor financiële toetsing door het WWS en CFV.

Interesse in PAM?
Neem dan contact op met Jeroen van Vliet via 020 - 5141040 of mail naar jeroen.vanvliet@bataviagroep.nl.