Termen uit het commerciële vastgoed
Het is steeds gebruikelijker in corporatieland: termen uit het commerciële vastgoed raken snel ingeburgerd. We spreken nu van Asset Management voor de strategische keuzen per object / complex en her en der zie ik corporaties het dagelijks beheer al 'Property Management' noemen. De functie Asset Manager heeft op grote schaal zijn intrede gedaan, al is de invulling van deze functie sterk verschillend per corporatie.

Ook de overheid draagt bij aan deze trend: met de wettelijke inbedding van het begrip Marktwaarde in Verhuurde staat, wordt het waarde begrip voor corporaties meer gelijk aan dat van de commerciële partijen. Natuurlijk heeft dit formele nieuwe waarde begrip wel weer een typisch corporatiesausje gekregen, waarbij de overheid er niet voor terugdeinst om zich tot in detail met de rekenuitgangspunten te bemoeien.

Veel corporaties zijn zoekende
Is een corporatie hiermee ook steeds meer gelijk aan het worden aan een belegger? In het drie kamer model zou je kunnen stellen dat deze rol vooral is weggelegd bij de vermogensverschaffer. Bij corporaties zie ik dat juist in de andere “kamers” de organisatie steeds meer gespiegeld wordt aan de opzet van commerciële vastgoed beheerders. Toch zijn er wel een paar grote verschillen. Zo is het afwegingskader van een commerciële vastgoed beheerder behoorlijk eenduidig: sturen op rendement en risico. Bij een corporatie spelen deze zaken in toenemende mate een rol, maar is het afwegingskader nog veel breder, omdat de maatschappelijke prestatie uiteindelijk de kern is van de afweging en de legitimatie van de corporatie. En die staat vaak op gespannen voet met het behalen van rendement en het beperken van risico.

Wie als corporatie op zoek is naar een vernieuwde opzet van de Vastgoedsturing kan niet om ons nieuwe PAM model heen.

Een ander verschil is dat corporaties van oudsher veel eigen mensen in dienst hebben voor de operationele processen, terwijl bij commerciële vastgoedbeheerders het 'property management' grotendeels wordt uitbesteed. En veel corporaties zijn zoekende. Voor corporaties die meer en meer de weg van een 'regie corporatie' op gaan, is het logisch dat de Asset Manager de spil is bij het aansturen en uitbesteden van het dagelijks beheer. Bij andere corporaties lijkt de rol van Asset Manager veel meer die van een specialist die zich bezig houdt met investeringsafwegingen voor bepaalde complexen. En soms heeft een corporatie hier gewoon nog niet over nagedacht.

Het proces van rollen en verantwoordelijkheden
Dit zijn wel de thema’s waarin vastgoedsturing volgens Portefeuille en Asset management verschilt van de klassieke Strategisch Voorraad Beleid opzet. Bij veel corporaties was het SVB de 'bottom up' strategie vorming, waarbij de inbreng van het financiële afwegingskader vaak beperkt was. Bij Portefeuille Management en Asset Management staat het in lijn brengen van de top down benadering en de 'bottom up' benadering centraal en zijn de afwegingskaders zowel financieel, als ook maatschappelijk. En het gaat hierbij, naast het rekenen, om het proces. Het proces van rollen en verantwoordelijkheden en voortgang in de tijd.

Wie als corporatie op zoek is naar een vernieuwde opzet van de Vastgoedsturing kan niet om ons nieuwe PAM model heen. Alle hierboven genoemde elementen zijn in deze applicatie opgenomen (proces, rollen, financiële afwegingen, maatschappelijke prestaties). En of de corporatie het dan “Asset Management” noemt of “Voorraadbeleid”, maakt voor de meerwaarde van dit tool niet uit.

Interesse in PAM?
Neem dan contact op met Jeroen van Vliet via 020 - 5141040 of mail naar jeroen.vanvliet@bataviagroep.nl.