Batavia Groep spreekt met Frank van Nunen, senior adviseur Strategie en Markt bij Woonforte, over vastgoedsturing, Batavia Groep en de uitdaging die een fusie met zich meebrengt.

“Al enige tijd zijn we bezig met integrale vastgoedsturing. Vanuit het ondernemingsplan maken we een vertaling naar de portefeuillestrategie en vervolgens een doorvertaling naar de complexen,” trapt Frank het gesprek af. “Naast het inhoudelijke deel hebben we de sturing uiteindelijk zowel op strategisch als op tactisch niveau vormgegeven in interne overlegstructuren. Hier vindt de wisselwerking tussen portefeuille-  en het asset management plaats. De applicaties VIM (vastgoedportaal) en PAM (portefeuille en asset management model) moeten dit proces gaan ondersteunen.

Met de komst van VIM en PAM wordt het analyseren van de voorraad eenvoudiger en de uitkomsten eenduidiger. Bovendien willen we de verschillende rollen in het proces rondom vastgoedsturing formaliseren. Op termijn willen we (nog) meer naar rendement sturing. Hiervoor hebben we snel en eenvoudig inzicht nodig in de effecten van maatregelen. PAM biedt hiervoor de mogelijkheden,” zegt Frank.

 

Batavia Groep heeft een ambitieuze ontwikkelkalender voor PAM. Tijdens de implementatie kwamen ook weer nieuwe functionaliteiten beschikbaar zoals de module Prognose

De implementatie van de producten is nog niet afgerond. Frank:Op dit moment zijn we druk bezig met de inrichting. Door de fusie met Trifolium liep dit vertraging op. Hierdoor moeten nieuwe percelen worden toegevoegd en bijbehorende data bij elkaar verzameld. Het verzamelen van de juiste (valide) data kost de meeste tijd en nog is dit niet helemaal op orde.

Batavia Groep heeft een ambitieuze ontwikkelkalender voor PAM. Tijdens de implementatie kwamen ook weer nieuwe functionaliteiten beschikbaar, zoals de module Prognose. Wij hebben er voor gekozen om de inrichting zoveel mogelijk zelf te doen, in de overtuiging dat wij dit de komende jaren steeds bij elke jaarwissel zullen moeten uitvoeren. De inrichting is daarmee feitelijk een onderdeel van de testfase geworden. Vanuit Batavia Groep krijgen wij hierbij alle medewerking en ondersteuning die nodig is. “

Wij nodigen daarom andere corporaties graag uit voor het delen van onze kennis

Zowel VIM en PAM zijn bij Woonforte erg goed ontvangen. Vooral de gebruiksvriendelijkheid wordt door de medewerkers zeer gewaardeerd. “Het is bijvoorbeeld niet nodig om dagelijkse routine op te bouwen om toch eenvoudig in VIM naar informatie over complexen te zoeken. In PAM wordt de presentatie van de uitkomsten als duidelijk en overzichtelijk ervaren. Wij hebben het idee dat wij in de voorhoede opereren op het gebied van vastgoedsturing. Wij nodigen daarom andere corporaties graag uit voor het delen van onze kennis” sluit Frank het gesprek af.