Organisatieontwikkeling
Een organisatie heeft een wens, doel of ambitie die niet alleen instrumenteel te realiseren is. Wij verbinden ons aan organisaties om deze gewenste doelen en effecten te bereiken. Onze ambitie is om samen met corporatie professionals te werken aan blijvende resultaten voor corporaties, waarbij we expertise en capaciteit bij elkaar brengen, energie en duidelijkheid brengen in het ontwikkeltraject en mensen de kans bieden zich te ontwikkelen.

Integrale benadering
Bij de ontwikkeling van een organisatie hangen veel zaken met elkaar samen: de werkprocessen, de beschikbare (en de gewenste) systemen én de mensen die het moeten doen. Tegelijkertijd zijn er vaak veel partijen, intern en extern, bij betrokken of worden zij erdoor geraakt. Kortom een grote complexiteit. Een verandertraject kan vanuit de diverse invalshoeken vertrekken en zal om succesvol te zijn, alle drie raken. Het streven is natuurlijk om ze elkaar aan te laten vullen en versterken. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? En waar te beginnen? Samen met onze consultants ontwerpen we een passende aanpak en zorgen we ervoor dat het gaat werken, zodat de strategische doelen worden bereikt. Juist door het breed te benaderen, wordt de slagingskans vergroot.

Klantgerichtheid en klantvisie
Wat mag en kan de huurder van de corporatie verwachten en waar wil de organisatie voor staan? Ofwel, wat is de klantvisie van de corporatie? Met deze visie als kader evalueren we de huidige werkwijze (integraal) en werken met jouw professionals aan optimalisatie. We werken daarbij altijd vanuit de praktijk en het liefst samen met directe inbreng van de klant (huurder).

Samenwerking
De specialisten in de organisatie zijn goed in hun vak en toch zijn er (te) veel situaties waarin de gezamenlijke resultaten achterblijven bij de (klant)verwachtingen. Herkenbaar? Het is een hele kunst om over de eigen (werk)grenzen heen te kijken en werken. Zeker met een toenemende maatschappelijke complexiteit en een steeds groter wordende rol van externe partijen. Hoe begrijp je de ander beter, hoe word je zelf beter begrepen en hoe werk je samen aan hetzelfde doel? Hierin zijn eenvoudig stappen te zetten en onze consultants ondersteunen daar graag bij.

Rollen
Ondersteunen van de ontwikkeling van de organisatie doen we in de rol van programmamanager, projectleider, adviseur of facilitator. We gaan graag in gesprek om te verkennen van wij voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Meer informatie