Woonbedrijf

Het Vastgoed Informatie Model (VIM)

Informatie lag versnipperd vast binnen de organisatie. Geen tot weinig integratie en beperkte/omslachtige wijze van analyseren en presenteren.

Lees verder >

Wonen Limburg

Het Vastgoed Informatie Model (VIM)

Het actueel houden van data die niet in het primair systeem is ondergebracht, dit is dus met name zachte data. Ook het draaiende houden naast ons primair systeem, waardoor het lastig is voor medewerkers om de functionaliteiten te kennen of te onthouden.

Lees verder >

Woonforte

Het Portfolio- en Assetmanagement Model (PAM) en het Vastgoed Informatie Model (VIM)

Hoe kunnen we de keuzes binnen de portefeuillestrategie borgen in het proces bij het actualiseren van de complexplannen (asset management) en hoe krijgen we de maatregelen op complexniveau (complexplannen) breder bekend binnen de organisatie.

Lees verder >

Mooiland

Het Vastgoed Informatie Model (VIM)

Wij hebben bij Mooiland een breed bezit - verdeeld over 127 gemeenten - wat bij een nieuw vastgoedportaal voor problemen kan zorgen. Maar in de praktijk was dit echter geen probleem. Informatie wordt geordend beschikbaar gemaakt voor huurders, leveranciers, stakeholders en voor de medewerker, waardoor wij door middel van documentdeling een efficiencyslag kunnen maken.

Lees verder >

Bo-Ex

Het Portfolio- en Assetmanagement Model (PAM) en het Vastgoed Informatie Model (VIM)

Voor Batavia Groep de taak om een geïntegreerd systeem voor Portfolio- en Assetmanagement (PAM) in te richten om zo een betere informatievoorziening rondom vastgoed te realiseren. Het zou mooi zijn als we in 2018 samen met de wethouder en onze huurders - met PAM op het scherm - komen tot de meest optimale keuzes voor de inzet van onze middelen. Transparant en in co-productie, iets wat helemaal past bij de corporatie van de toekomst.

Lees verder >

Wonen Zuid

PAM portefeuille verkenningen

Door met PAM verschillende portefeuillescenario’s te simuleren heeft Wonen Zuid in korte tijd goed inzicht gekregen in de (financiële) speelruimte en de samenhang tussen de verschillende elementen van het beleid. Hiermee kunnen we niet alleen zelf beter op zoek gaan naar het beste punt op de horizon maar ook beter anticiperen op wensen van huurdersorganisaties, gemeenten en andere stakeholders. 

Lees verder >

Wetland Wonen

Het Vastgoed Informatie Model (VIM)

"Het kost ons heel veel tijd om relevante gegevens te verzamelen en inzichtelijk te krijgen. We willen af van de veel gebruikte Excel-lijstjes. Iedereen houdt zijn eigen lijstjes bij, zodat die voor niemand inzichtelijk zijn."

Lees verder >

Klanten door heel Nederland

Al meer dan 50 corporaties als klant