Vraag van Wonen Limburg

Wonen Limburg had geen primair systeem om met name de complexplannen en strategieën op te nemen. We zagen daarnaast meerwaarde in de analysmodule om ook meer te kunnen sturen op ons vastgoed en inzichten te krijgen op meerdere gebieden, ook middels kaartmateriaal.

Uitdaging

Het actueel houden van data die niet in het primair systeem is ondergebracht, dit is dus met name zachte data. Ook het draaiende houden naast ons primair systeem, waardoor het lastig is voor medewerkers om de functionaliteiten te kennen of te onthouden.

Het resultaat

Gebruiksvriendelijke en overzichtelijke tool die inzicht geeft in de vastgoedportefeuille, maar ook mooie combinaties kan leggen met overige data! Het brengt ons met name ondersteuning bij de complexensessies en het nemen van investeringsbesluiten. Ook het gebruik van kaartmateriaal en analyses die snel uit te voeren zijn op veel onderwerpen en alle schaalniveaus.

Welke producten heeft Wonen Limburg gekozen?

Vastgoed Informatie Model

Vastgoed Informatie Model
Wat Wonen Limburg over ons zegt

Wat Wonen Limburg over ons zegt

Met de opgave van gemengde wijken en buurten en de vragen en inzichten die hiervoor nodig zijn om deze opgave te vervullen, is VIM een onmisbaar product geweest de afgelopen jaren.

Lianne van Stratum Beleidsadviseur

Al meer dan 50 corporaties werken met Batavia Archipel