Vraag van Wonen Zuid

We hoopten met PAM als dienst een exercitie uit te kunnen voeren die voor directie en management inzichtelijk en visueel zou maken hoe denken in scenario’s en de hierbij te maken onderlinge afweging van verschillende beleidsvelden, leidt tot het vinden van een optimum. Een optimum in de vaak tegenstrijdige belangen van ambities als groei, betaalbaarheid en kwaliteit.

Uitdaging

Door met PAM verschillende portefeuillescenario’s te simuleren heeft Wonen Zuid in korte tijd goed inzicht gekregen in de (financiële) speelruimte en de samenhang tussen de verschillende elementen van het beleid. Hiermee kunnen we niet alleen zelf beter op zoek gaan naar het beste punt op de horizon maar ook beter anticiperen op wensen van huurdersorganisaties, gemeenten en andere stakeholders. 

Het resultaat

We kunnen nu laten zien wat de invulling van een bepaalde wens betekent ten opzichte van andere wensen, zodat we een betere en transparantere belangenafweging kunnen maken. We hebben met deze PAM-exercitie gezien hoe de vaak tegenstrijdige ambities als groei, betaalbaarheid en kwaliteit elkaar beïnvloeden en wat de gevoeligheden van de verschillende parameters hierbij zijn.

Welke producten heeft Wonen Zuid gekozen?

Portfolio-Assetmanagement Model

Portfolio-Assetmanagement Model
Wat Wonen Zuid over ons zegt

Wat Wonen Zuid over ons zegt

We weten dat de toekomst die we proberen te simuleren nooit uitkomt. Maar we weten nu wel in welke richting we moeten kijken.

Peter Uiterwijk Senior beleidsmedewerker

Al meer dan 50 corporaties werken met Batavia Archipel